Best practices: digitale oplossingen voor de zorgsector

Vanuit de overheid worden steeds meer wettelijke eisen gesteld aan zorginstellingen. Niet alleen op het gebied van het verlenen van de zorg, maar ook aan de “administratieve” kant van deze organisaties, bijvoorbeeld het regelen van medezeggenschap en het beschikken over een klachtenregeling. Voor al deze onderdelen geldt dat dossiervorming een belangrijke voorwaarde is om aan deze eisen te kunnen voldoen.

In dit eBook geven we zes praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties die deze uitdagingen effectief hebben aangepakt. 

Je leest de ervaringen van...

  • Koninklijke Auris Groep
  • Novadic Kentron
  • Amarant
  • MEE Zuid-Holland Noord
  • Ziekenhuis Groep Twente
  • Leids Universitair Medisch Centrum
EBook Best Practices in de Zorg_compressed-3
EBook Best Practices in de Zorg_compressed-8
EBook Best Practices in de Zorg_compressed-20
Download het eBook